Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 1303/02.04.2021 η Κ.Υ.Α. Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, που προσδιορίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57
του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης του αποτελέσματος αυτών στον αιτούντα.
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 με αντικείμενο την υπαγωγή στην προτεραιοποίηση του εμβολιασμού
κατά της νόσου COVID-19, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, υλοποιείται με τη χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), σε ειδική εφαρμογή εντός της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού (emvolio.gov.gr), η οποία λειτουργεί μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
 
Η Επιτροπή γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει ο αιτών/ούσα (φυσικό πρόσωπο ή ο ιατρός, όπου η αίτηση
προβλέπεται υποχρεωτικά να υποβάλλεται από θεράποντα ιατρό), κατά την υποβολή της αίτησης. Ως θεράπων ιατρός ορίζεται ο ιατρός σχετικής με το δηλούμενο νόσημα ειδικότητας ή
ο οικογενειακός ιατρός.
 
Κατηγορίες αιτήσεων:
 
– Αιτήσεις φυσικών προσώπων που αφορούν στην ένταξή τους σε οποιαδήποτε εκ των κατηγοριών των επιμέρους φάσεων ηλικιακών κριτηρίων, τα οποία δεν εντάχθηκαν στις κατηγορίες προτεραιοποίησης είτε λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών ή αντιφατικών καταχωρήσεων για οποιονδήποτε λόγο.
 
– Αιτήσεις ασθενών που αφορούν σε αιτήματα ένταξης στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες προτεραιοποίησης, στις οποίες οι αιτούντες δεν συμπεριελήφθησαν, ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις των νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου, όπως αυτά καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών
 
– Αιτήσεις φυσικών προσώπων που δεν εμφανίζονται στην προτεραιοποίηση προς εμβολιασμό, ενώ πληρούνται οι προϋποθέσεις της νόσου, είτε γιατί δεν υφίστανται σχετικές καταγραφές στα δημόσια Μητρώα ή λόγω μη καταχώρισης στα δημόσια Μητρώα της νόσου του αιτούντος (όπως ασθενείς με πλήρη χρήση ιδιωτικής ασφαλιστικής ιατρικής κάλυψης ή με ίδιους πόρους, για τους οποίους δεν υπάρχει εγγραφή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης).
 
– Αιτήσεις φυσικών προσώπων τα οποία νοσούν από σπάνια νοσήματα ή συνδυασμό νοσημάτων που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες νοσημάτων υψηλούή αυξημένου κινδύνου και
επιθυμούν να εμβολιαστούν.
 
– Αιτήσεις γονέων, κηδεμόνων ή φροντιστών παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών με υποκείμενα νοσήματα υψηλού κινδύνου.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο