Πηγή: Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος που προβλέπει την παράταση έως τις 30.06.2021 της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των συλλόγων ασθενών και εν γένει των πολιτιστικών, αθλητικών και φιλανθρωπικών σωματείων, που έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά της COVID-19.

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του ίδιου Νόμου “Ν4790 ΦΕΚ Α 48/31.03.2021” προβλέπεται η λήψη αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια μέλη, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέτρο, καθώς και δια περιφοράς, ενώ οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίσταται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Σύνδεσμος για το ΦΕΚ Α48/ 31.03.2021 ΦΕΚ παραταση θητείας

Ψηφίστηκε ο νόμος για την παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης των συλλόγων ασθενών