Ενημερωτικό γράφημα – Πώς τα εμβόλια mRNA σε προστατεύουν από την νόσο COVID-19

Πηγή: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

https://www.consilium.europa.eu/el/infographics/covid-19-mrna-vaccine/