Στις 15 Μαρτίου 2021 η European Multiple Sclerosis Platform (EMSP http://www.emsp.org/) δημοσίευσε τα ευρήματα του MS Barometer 2020 (Βαρόμετρο της Πολλαπλής Σκλήρυνσης για το 2020).

Τι είναι το MS Barometer;

Είναι μια συγκριτική έρευνα που συλλέγει βασικές πληροφορίες για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) σε περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2008 και έκτοτε χρησιμεύει ως εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης που παρέχει μια ακριβή εικόνα της διαχείρισης της ΠΣ σε όλη την Ευρώπη. To Βαρόμετρο ΠΣ 2020 είχε την ενεργό συμμετοχή 35 μελών της EMSP μεταξύ αυτών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Τα αποτελέσματα του βαρόμετρου θα χρησιμεύσουν για τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και κοινωνικής μέριμνας, σκιαγραφώντας τομείς που χρειάζονται βελτίωση και ενθαρρύνοντας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Η Ελλάδα είχε μια συνολική βαθμολογία 56/100 και βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο των περισσότερων χωρών της Ευρώπης που συμμετείχαν στη συλλογή στοιχείων για το MS Barometer 2020.

Οι 3 άμεσες προτεραιότητες για την Ελλάδα:

1. Δημιουργία Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση και διαχείριση των νευρολογικών παθήσεων και επαρκή κονδύλια για την υλοποίησή του.

2. Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πολλαπλής Σκλήρυνσης σε κάθε Περιφέρεια, όπου οι ασθενείς με ΠΣ θα λαμβάνουν υπηρεσίες από διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών υγείας και ειδικούς στην αποκατάσταση.

3. Η αξιολόγηση της αναπηρίας για την ΠΣ να συμπεριλαμβάνει συμπτώματα όπως η κόπωση, ο πόνος και η ακράτεια.

Στόχος της Ομοσπονδίας είναι να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του Βαρόμετρου στη στρατηγική συνηγορίας της, ώστε να βελτιώσει την θέση των ατόμων που πάσχουν από ΠΣ και των οικογενειών τους στην Ελλάδα.

Μπορείτε να βρείτε το MS Barometer 2020 και τα συγκριτικά στοιχεία για την Ελλάδα στον σύνδεσμο http://msbarometer.eu/