Η έκδοση του MS Barometer είναι εδώ!

Περισσότερο από 1 εκατομμύριο άτομα στην Ευρώπη πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση!

Η European Multiple Sclerosis Platform (EMSP) ανακοίνωσε στις 15 Μαρτίου 2021 την δημοσίευση του MS Barometer 2020 (Βαρόμετρο της Πολλαπλής Σκλήρυνσης για το 2020) με αφορμή την εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τον Εγκέφαλο (Brain Awareness Week 15-21 Μαρτίου 2021).

Το MS Barometer είναι μια συγκριτική έρευνα που συλλέγει βασικές πληροφορίες για τη Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) σε περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά που κυκλοφόρησε το 2008 και χρησιμεύει ως εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για να παρέχει μια ακριβή εικόνα της διαχείρισης της ΠΣ σε όλη την Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα του βαρόμετρου θα χρησιμεύσουν για τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και κοινωνικής μέριμνας, σκιαγραφώντας τομείς βελτίωσης και ενθαρρύνοντας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Το βαρόμετρο MS 2020 είχε την ενεργό συμμετοχή 35 μελών της EMSP, μεταξύ αυτών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Το νέο MS Barometer αξιολογεί όχι μόνο την υγειονομική περίθαλψη αλλά και τα συστήματα κοινωνικής φροντίδας τόσο για τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση όσο και για τους φροντιστές τους.

Μπορείτε να βρείτε το Βαρόμετρο στον σύνδεσμο http://msbarometer.eu/

 

 

#MSBarometer2020 #EMSP #HFoPwMS