8 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Γιορτάζουμε ιδιαίτερα τις γυναίκες με Πολλαπλή Σκλήρυνση που μάχονται καθημερινά με χαμόγελο!