«Τα μοντέλα της Ελλάδας και της Σουηδίας είναι δύο διαφορετικά μοντέλα. Στη Σουηδία η Κυβέρνηση κάνει συστάσεις προς τους πολίτες, δεν υποχρεώνει σε κάτι. Από τη φύση τους όμως, οι πολίτες πειθαρχούν, υπακούν γιατί εμπιστεύονται την κυβέρνηση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται γι’ αυτούς. Δεν υπήρξε lockdown ποτέ, υπήρξε σύσταση προς τους γηραιότερους να μην βγαίνουν από το σπίτι τους κάτι που τηρήθηκε. Η ίδια νόσησα από την ασθένεια του COVID-19. Όταν είχα τα πρώτα συμπτώματα με ελαφρύ πυρετό και βήχα, μου έκλεισαν από την Πρεσβεία ραντεβού σε ένα υγειονομικό κέντρο για να κάνω το τεστ. Για όσους έχουν ασφάλεια στη Σουηδία έρχεται στο σπίτι τους ένα ιατρικό κιτ, κάνουν το τεστ βάσει των οδηγιών, αποστέλλουν το τεστ και στη συνέχεια ενημερώνονται για τα αποτελέσματα. Ενημερώθηκα ότι είμαι θετική στον ιό μετά την έλευση 48 ωρών, έγιναν τηλεφωνικά κάποιες ερωτήσεις σχετικές με την υγεία μου και στη συνέχεια έγινε η σύσταση, ότι εάν μετά τη συμπλήρωση 7 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων δεν έχω χειροτέρευση, τότε σημαίνει ότι η ασθένεια έχει περάσει και μπορώ, εάν θέλω να επιστρέψω στην εργασία μου. Στην περίπτωση που τα συμπτώματα χειροτέρευαν θα έπρεπε να τους καλέσω ξανά. Σε όλη τη διάρκεια της ασθένειας δεν διέκοψα καθόλου τη θεραπευτική αγωγή που κάνω για τη σκλήρυνση. Προστέθηκε η λήψη κάποιων βιταμινών σε καθημερινή βάση, χωρίς όμως να πάρω κάποια συμπληρωματική αγωγή. Αυτό που πιστεύω ότι μου έχει μείνει από την ασθένεια μέχρι σήμερα είναι ένα έντονο αίσθημα κόπωσης, πιο έντονο από αυτό που έτσι κι αλλιώς ένιωθα, λόγω της σκλήρυνσης».

Αλίκη Βρυεννίου, Σύμβουλος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων της ΠΟΑμΣΚΠ. «Μαρτυρία ασθενούς με Πολλαπλή Σκλήρυνση που νόσησε από COVID-19»