Δείτε το βίντεο με την παρουσίαση του κ. Νικόλαου Γρηγοριάδη – Καθηγητή Νευρολογίας ΑΠΘ «Η διαχείριση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης μέσα στην Πανδημία» στα πλαίσια της Ημερίδας της ΠΟΑμΣΚΠ που πραγματοποιήθηκε στις 20.02.2021.