Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας συμμετείχε στο εργαστήριο για το σχεδιασμό προτάσεων σχετικά με την «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών» για να μπορέσει να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις έργων που θα προαγάγουν την ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.
Συγχαίρουμε το Active citizens fund Greece για την εξαιρετική διοργάνωση!