Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και το Ινστιτούτο της ΙΝ-ΕΣΑμεΑ σε συνεργασία με το ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησαν και παρουσιάζουν την πρώτη πανελλαδική έρευνα* σχετικά με τις Στάσεις & Αντιλήψεις των Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους για τον Προληπτικό Εμβολιασμό.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από 21 έως 27 Δεκεμβρίου 2020 με την συμμετοχή 847 ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, γονείς, κηδεμόνες, δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με σύνδρομο Down, αυτισμό, νοητική αναπηρία και άλλες βαριές-πολλαπλές αναπηρίες. Περισσότερες από 400 Οργανώσεις-Μέλη της ΕΣΑμεΑ συμμετείχαν ενεργά και σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

  • το 75,9% των συμμετεχόντων τάσσετε υπέρ του εμβολιασμού και θεωρεί ότι τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις είναι περισσότερο εκτεθειμένα στον ιό SARS-CoV-2, κυρίως λόγω κοινωνικών παραγόντων,
  • το 78,4% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι θα πρέπει ως άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις να έχουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό για τη νόσο COVID-19,
  • το 67,1% πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και στον προληπτικό εμβολιασμό των φροντιστών, προσωπικών βοηθών, συνοδών και άλλων ατόμων του υποστηρικτικού τους δικτύου, ενώ την ίδια στιγμή πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες δηλώνουν ότι υπάρχει ανάγκη για καθημερινή παρουσία τρίτου προσώπου,
  • το 73.8% δήλωσε ότι έκανε χρήση των υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 προκειμένου να διευκολύνουν τις συναλλαγές των πολιτών με τις δημοσιές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και πάνω από το 70% δηλώνει πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από τη χρήση τους,
  • το 94.1% υποστηρίζει ότι τα εμβολιαστικά κέντρα πρέπει να είναι προσβάσιμα,
  • το 86.9% κρίνει απαραίτητη την προσβάσιμη ενημέρωση για τον προληπτικό εμβολιασμό,
  • το 76% πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμη μία εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον προληπτικό εμβολιασμό στοχευμένη στα άτομα με αναπηρία. Παράλληλα στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι είναι μέτρια έως καθόλου ενημερωμένοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τον προληπτικό εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, και
  • το 73.4% των συμμετεχόντων θέλει να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για την εθνική στρατηγική εμβολιασμού, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων.

Η ΕΣΑμεΑ από την πρώτη στιγμή της πανδημίας COVID-19 τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει κινητοποιηθεί δυναμικά και διεκδικεί τη διασφάλιση του εμβολιασμού των πολιτών με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης ανοίγοντας ένα ευρύ συμμετοχικό διάλογο.

Στην πρώτη ανοικτή εκδήλωση Άτομα με Αναπηρία, Covid-19 και Εμβολιασμός: Ανοίγουμε το Διάλογο στις 13 Ιανουαρίου, περισσότεροι από 5.480 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους προβληματισμούς τους και να συζητήσουν καίρια ζητήματα του προληπτικού εμβολιασμού των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, με τους Γιώργο Γεραπετρίτη Υπουργό Επικρατείας, Βασίλη Κικίλια Υπουργό Υγείας, Δόμνα Μιχαηλίδου Υφυπουργό Εργασίας και Μαρία Θεοδωρίδου Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Η τεκμηριωμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολίτων αποτελεί ουσιαστική παράμετρο για τη διαχείριση της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό ο διάλογος θα συνεχιστεί με τη συνδρομή εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών, με σκοπό την εξαγωγή πρακτικών συμπερασμάτων για τις αναγκαίες παρεμβάσεις και υποστηρικτικές δράσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τάνια Κατσάνη, Γραφείο τύπου ΕΣΑμεΑ, τηλ. 2109949837, pressofficer@esaea.gr
Ηλιάνα Κούκια, Γραμματεία ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, τηλ. 2107461451 & 5, crisismed@outlook.com

 

(*) Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής μελέτης με θέμα: «COVID-19, Άτομα με Αναπηρία & Εμβολιασμοί σε Ευρωπαϊκό & Εθνικό Επίπεδο – Μελέτη Περίπτωσης: Στάσεις και Αντιλήψεις κατά το Δεύτερο Κύμα της Πανδημίας στην Ελλάδα» η οποία εκπονήθηκε από την Ευαγγελία Καλλιμάνη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ΙΝ-ΕΣΑμεΑ (ev.kallimani@gmail.com) , υπό την επιστημονική επίβλεψη του Εμμανουήλ Πικουλή, Καθηγητή Χειρουργικής , Διευθυντή και Επιστημονικά Υπεύθυνου του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Jean Monnet Chair (JMC) EU humanitarian medicine and response in action (2020-2023).

Πηγή: esamea.gr