Συστάσεις για τον εμβολιασμό Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση κατά του SARS-CoV-2

Πηγή: Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας www.helani.gr

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία

• η ανοσοποίηση με mRNA εμβόλιο έναντι του ιού SARS-CoV-2, μπορεί να διενεργηθεί σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα.

• τα mRNA εμβόλια φαίνεται να είναι ασφαλή για χρήση σε όλους τους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, ανεξάρτητα από το είδος της ανοσοτροποποιητικής αγωγής που λαμβάνoυν

• δεν αναμένεται αύξηση των πιθανοτήτων υποτροπής ή εξέλιξης της αναπηρίας από τον εμβολιασμό

• δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επαρκή δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που δεν βασίζονται στην mRNA τεχνολογία

• σύμφωνα με τα φύλλα χρήσης οδηγιών ορισμένων νοσοτροποποιητικών φαρμάκων, ο εμβολιασμός με ζώντες εξασθενημένους οργανισμούς θα πρέπει να αποφεύγεται ή δεν έχει επαρκώς μελετηθεί

Εμβόλιο και αγωγές για την ΠΣ

Ορισμένες αγωγές μπορεί να επηρεάσουν την ανοσιακή απόκριση ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση στον εμβολιασμό ωστόσο δε συστήνεται η διακοπή αυτών.

Ακόμα και η ελαττωμένη παραγωγή αντισωμάτων φαίνεται ότι είναι προτιμότερη από την μη ύπαρξή τους, όποτε και οι ασθενείς υπό αυτές τις θεραπείες θα πρέπει να εμβολιάζονται. Θα πρέπει οι γιατροί να εξετάζουν το ενδεχόμενο καθυστέρησης της επόμενης χορήγησης μιας τέτοιας αγωγής ώστε να δοθεί χρόνος για επαρκή παραγωγή αντισωμάτων πάντα σε συνδυασμό με την εκτίμηση της επίπτωση της καθυστέρησης της αγωγής στον ασθενή.

Σχετικά με την έναρξη νέας θεραπείας θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτή να καθυστερήσει.

Η απόφαση για τη χρονική στιγμή του εμβολιασμού SΑRS CoV-2 θα πρέπει να λαμβάνεται εξατομικευμένα και κατόπιν συζήτησης του ασθενούς με τον θεράποντα ιατρό του και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι εθνικές οδηγίες σχετικά με τα μέτρα ατομικής προστασίας