Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας σας καλεί να παραβρεθείτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων της ΠΟΑμΣΚΠ, που θα πραγματοποιηθεί* στην Αθήνα, το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 με ώρα έναρξης 10:30 π.μ., στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Σοφοκλέους και Αριστοτέλους 19, στο Ελληνικό, με μόνο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

 

«Διεξαγωγή ετήσιας τακτικής Γ.Σ. της ΠΟΑμΣΚΠ διαδικτυακά»

 

Η Γ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΟΑμΣΚΠ , έχει  απαρτία όταν  είναι παρόντα  τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των αντιπροσώπων των σωματείων τακτικών μελών και τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΠΟΑμΣΚΠ.

 

Σε περίπτωση ματαίωσης λόγω ελλείψεως απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο  23 Ιανουαρίου 2021 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

 

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 12:00 του Σαββάτου  16.01.2021 (ή 23.01.2021 αντίστοιχα).

 

Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι καλούνται  να ενημερώσουν σχετικά τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των σωματείων τους στην ΠΟΑμΣΚΠ και να φροντίσουν να λάβουν την πρόσκληση εγκαίρως.

 

Παρακαλείστε έως την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 να επιβεβαιώσετε την παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση poamskp@otenet.gr, με αποστολή των ονομάτων των  αντιπροσώπων των σωματείων σας που θα παραστούν στην  έκτακτη Γ.Σ. της ΠΟΑμΣΚΠ.

 

*Η έκτακτη Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της ΠΟΑμΣΚΠ εφ΄ όσον τα περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού  το επιτρέπουν.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Βασιλική Μαράκα                                              Μαρία Μαμαλάκη

Η πρόεδρος                                                     Η Γενική Γραμματέας