Όλες οι πληροφορίες για την Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (Φ.Α.Υ.) του ΕΟΠΥΥ στον παρακάτω σύνδεσμο.
Το έγγραφο περιέχει και απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις των ασφαλισμένων.
Με πιο τρόπο αποκτώ πρόσβαση στον Φ.Α.Υ.;
Υπάρχουν δύο τρόποι πρόσβασης στην υπηρεσία:
Α. Μέσω προσωπικών κωδικών (Κωδικός Χρήστη / Συνθηματικό), τους οποίους αποκτά κανείς επιλέγοντας
Εγγραφή / Επανεγγραφή ( https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationInsPerson/ ) και ακολουθώντας τις
αναλυτικές οδηγίες που δίνονται στη συνέχεια.

Β. Με την χρήση Κωδικών ΤΑΧΙSNET. Δυνατότητα που δόθηκε από τον Απρίλιο του 2020, και αφορά μόνο με
περιπτώσεις πολιτών που κάνουν είσοδο στην υπηρεσία πρώτη φορά χωρίς να έχει προηγηθεί η απόκτηση
προσωπικών κωδικών που αφορά την περίπτωση Α