Δελτίο Τύπου Ε.Σ.Α.μεΑ. 07.01.2021

Πηγή: esamea.gr

Ο αγώνας της ΕΣΑμεΑ και των οργανώσεων μελών της για ένα αξιοπρεπές και δίκαιο σύστημα αξιολόγησης της αναπηρίας είναι διαρκής- δεν σταματά ποτέ. Η ΕΣΑμεΑ με τις συνεχείς και επίμονες παρεμβάσεις της τα τελευταία χρόνια, διεκδικεί την βελτίωση των ΚΕΠΑ σε όλα τα επίπεδα, ανάμεσά τους τη γνωστοποίηση των ονομάτων των ιατρών.

Από την αρχή της λειτουργίας των ΚΕΠΑ η Συνομοσπονδία έχει επισημάνει ότι οι γνωματεύσεις αναπηρίας που εκδίδονται και χορηγούνται, πρέπει να υπογράφονται από τους ιατρούς εξέτασης, όπως γίνεται και με τις γνωματεύσεις της ΑΣΥΕ, διότι η ανωνυμία που υπάρχει έχει οδηγήσει σε ασύμβατη με τη λειτουργία των επιτροπών συμπεριφορά και έχει οδηγήσει πολίτες που θεώρησαν ότι αδικήθηκαν σε διοικητικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της 17ης Ιουλίου 2020, ικανοποιείται το εν λόγω αίτημα της ΕΣΑμεΑ, για γνωστοποίηση των ονομάτων ιατρών των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Και επιτέλους, και μετά από συνεχείς πιέσεις, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ την έκανε αποδεκτή και εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα «Γνωστοποίηση αιτούμενων στοιχείων – ονομάτων ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.», η οποία επισυνάπτεται στο παρόν.

Η ανακοίνωση αποστέλλεται στις Γραμματείες των ΚΕΠΑ και αναφέρει: «Ύστερα από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι οι ιατρικοί φάκελοι των αιτούντων πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας τηρούνται στη μονάδα σας, παρακαλούμε όπως μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, χορηγείτε τα αιτούμενα διοικητικά έγγραφα με τα ονοματεπώνυμα των ιατρών – μελών των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α».

https://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/5108-stoxos-i-dikaii-axiologisi-tis-anapirias-o-e-efka-arei-tin-anonymia-ton-giatron?fbclid=IwAR25gaFeU3IVMpRl53JBT4gxbLi6JY_6dR18pQrxWT-ZyuCZfdkSzBG7UCw