Ευχαριστούμε την ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ για την δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ομοσπονδία μας!

Η δωρεά ανανεώνει και αναβαθμίζει τον εξοπλισμό της ΠΟΑμΣΚΠ, βοηθώντας μας να εργαζόμαστε με μεγαλύτερη ταχύτητα, άνεση και ασφάλεια!

Συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας!