3 Δεκεμβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Είμαστε όλοι διαφορετικοί αλλά είμαστε ίσοι!
3 December
International Day of Persons with Disabilities
We are all different but we are equal!