ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ

Από Τετάρτη 18/11/2020, όλες οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ προσωρινά δε θα εξυπηρετούν περιπτώσεις υποβολής
ατομικών αιτημάτων αποζημίωσης οπτικών.
Δείτε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eopyy.gov.gr/article/9f5b0924-f2e0-4e86-b053-155bef07f694