Ενημερωτικό μήνυμα του ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση του κοινού.
Το εξυπηρετούμενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί ΕΟΠΥΥ στους οποίους θα απευθύνονται οι ασφαλισμένοι για να κλείνουν ραντεβού είναι οι κάτωθι: