Οδηγίες της Multiple Sclerosis International Federation για Άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΑμΠΣ) σχετικά με τον COVID-19

Πηγή: Multiple Sclerosis International Federation https://www.msif.org/news/2020/10/23/responding-to-the-data-new-global-covid-19-advice-for-people-with-ms/

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση δεν φαίνεται να θέτει τα ΑμΠΣ σε αυξημένο κίνδυνο είτε να προσβληθούν από COVID-19 είτε να νοσήσουν σοβαρά.

Όμως η συνύπαρξη παραγόντων όπως η ηλικία, η παχυσαρκία, ο διαβήτης, παθήσεις της καρδιάς ή των πνευμόνων ή υψηλό επίπεδο αναπηρίας (EDSS 6 και πάνω) αυξάνουν το ρίσκο. ΑμΠΣ που πάσχουν από προοδευτική μορφή της νόσου (progressive MS) ή λαμβάνουν κάποιες νοσοτροποποιητικές θεραπείες (DMTs) μπορεί επίσης να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν σοβαρά.

Οι ασθενείς και οι θεράποντες ιατροί τους πρέπει να εξετάσουν όλους του παράγοντες εάν σκέφτονται να ξεκινήσουν ή να αλλάξουν θεραπείες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Είναι σημαντικό τα ΑμΠΣ να ΜΗΝ σταματήσουν τη θεραπεία χωρίς να μιλήσουν με το γιατρό τους. Θα πρέπει να συζητηθεί η περίπλοκη ισορροπία κινδύνου-οφέλους από τη λήψη οποιασδήποτε θεραπείας για την ΠΣ λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες συνθήκες.

Τα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση πρέπει να εξισορροπήσουν την προστασία τους από τον κίνδυνο νόσησης από COVID-19 με την διατήρηση καλού επιπέδου υγείας και ευεξίας