Οικογενειακός γιατρός: Απλουστεύονται οι διαδικασίες εγγραφής – Όλα τα βήματα

Πηγή: healthreport.gr

Μία πιο απλή διαδικασία υιοθετεί πια το υπουργείο Υγείας προκειμένου οι πολίτες να εγγραφούν σε οικογενειακό γιατρό

Τα πρώτα βήματα για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) φαίνεται ότι κάνει το υπουργείο Υγείας. Ένα σύστημα που αναμένεται να τροποποιηθεί τους επόμενους μήνες, αφού ήδη ο Γενικός Γραμματέας της ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους σχεδιάζει τα επόμενα βήματα, ενώ ήδη υπάρχει το σχετικό προσχέδιο, όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr.

Οι οικογενειακοί γιατροί

Η πρώτη κίνηση έρχεται με τους οικογενειακούς γιατρούς. Απλοποιούνται οι διαδικασίες για την εγγραφή των πολιτών. Ωστόσο είναι άγνωστο εάν θα βρούνε οικογενειακό γιατρό καθώς μέσω του ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχουν πάνω από 700. Πρόβλημα το οποίο άλλωστε είχε αντιμετωπίσει και η προηγούμενη κυβέρνηση, καθώς υπήρχε απροθυμία των γιατρών να ενταχθούν στο σύστημα λόγω των αμοιβών.

Το επόμενο διάστημα πάντως αναμένεται οι αμοιβές των οικογενειακών γιατρών να αλλάξουν.

Η διαδικασία εγγραφής

Με βάση τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους:

Στο πλαίσιο απλούστευσης της διαδικασίας εγγραφής των πολιτών σε οικογενειακούς ιατρούς, τροποποιούμε τις προαναφερθείσες εγκυκλίους έτσι ώστε να μην απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών από τους Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας (ΛΥΥ).

Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του ΛΥΥ σε οικογενειακό ιατρό ακολουθούνται τα επόμενα βήματα:

1. Ο οικογενειακός ιατρός εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα (ιστοσελίδα rdv.ehealthnet.gr), επιλέγει την εγγραφή νέου ΛΥΥ, εισάγει τον ΑΜΚΑ του ΛΥΥ και συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία αυτού, όπως περιγράφονται στα συνημμένα τροποποιημένα Υποδείγματα 2α και 2β του Παραρτήματος της ως άνω (1) σχετικής.

2. Ως οικογενειακός ιατρός εμφανίζεται ο ίδιος.

3. Ο οικογενειακός ιατρός υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση και ακολούθως από το πληροφοριακό σύστημα εκδίδονται: α) η βεβαίωση εγγραφής, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της αίτησης και τα στοιχεία του οικογενειακού ιατρού και β) οι προσωρινοί κωδικοί του ΛΥΥ για την πρόσβασή του στο πληροφοριακό σύστημα της ΠΦΥ μαζί με οδηγίες για την πρόσβασή του.

Δείτε παρακάτω ένα δείγμα της αίτησης

oikogeneiakos giatros

Οικογενειακός γιατρός: Απλουστεύονται οι διαδικασίες εγγραφής – Όλα τα βήματα