ΕΟΦ: 2-8 Νοεμβρίου 2020 – Εβδομάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Κάθε αναφορά μετρά»
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συμμετέχει στην 5η ετήσια ενημερωτική εκστρατεία Φαρμακοεπαγρύπνησης #MedSafetyWeek με στόχο την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και του κοινού για την σημασία της αναφοράς Ανεπιθύμητων Ενεργειών φαρμάκων μέσω του Εθνικού μας Συστήματος Αναφοράς (Κίτρινη Κάρτα).
Το βασικό μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας είναι «Κάθε αναφορά μετρά» και αποσκοπεί να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερους στο μέλλον.
Αυτήν την Εβδομάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης ( #MedSafetyWeek) καλούμε ασθενείς και φροντιστές αυτών, καθώς και επαγγελματίες υγείας και οργανώσεις τους, να αναφέρουν κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια από τη χρήση φαρμάκων και συστήνουμε να μην περιμένουν κάποιον άλλο να αναφέρει τις δικές τους υποψίες.
Τα Φάρμακα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, αλλά παρενέργειες ή αλλιώς ανεπιθύμητες ενέργειες, από τη χρήση Φαρμάκων, μπορούν να συμβούν.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί ποιος θα βιώσει μια παρενέργεια αλλά είναι σημαντικό, πιθανοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με την ορθή χρήση των φαρμάκων, να γίνονται κατανοητοί και να επικοινωνούνται.
Η υποβολή αναφοράς βοηθά στην αναγνώριση νέων παρενεργειών ή απροσδόκητων και σοβαρών προβλημάτων ασφαλείας καθώς και στην συλλογή περισσότερων πληροφοριών για γνωστές παρενέργειες.
Αναφέροντας τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορείτε να βοηθήσετε να κάνουμε τα φάρμακα πιο ασφαλή για όλους και βοηθάτε τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων στην προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω αποτελεσματικότερης ρυθμιστικής παρέμβασης.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων υπενθυμίζει:
«Η ασφάλεια των Ασθενών αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας. Πολλά νέα ζητήματα ασφάλειας που παλαιότερα παρέμεναν άγνωστα αναγνωρίστηκαν μέσω της αναφοράς πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών στον ΕΟΦ και στις ρυθμιστικές αρχές άλλων χωρών.
Ελπίζουμε ότι αυτή η σημαντική ενημερωτική εκστρατεία θα ενθαρρύνει τους πολίτες και τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενη παρενέργεια των φαρμάκων.
Κάθε αναφορά μετρά και συμβάλει στην ασφάλεια των φαρμάκων για όλους τους ασθενείς.
Επισημάνσεις:
1. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, στα πλαίσια των εθνικών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και συνεργασιών του, είναι αρμόδιος για την προστασία και τη βελτίωση της υγείας εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά μέσω της αποτελεσματικής ρύθμισης φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων ώστε αυτά να συνεισφέρουν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών και να είναι ασφαλή. Το έργο μας βασίζεται σε εμπεριστατωμένη επιστημονική αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουμε ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων.
2. Είτε είστε επαγγελματίας υγείας είτε ασθενής ή φροντιστής ασθενούς, μπορείτε να αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες θεωρείτε ότι σχετίζονται με τη λήψη φαρμάκου στον ΕΟΦ:
Κατά την αναφορά, παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, εφόσον είναι διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συν -χορήγηση άλλου φαρμάκου, καθώς και τις ημερομηνίες λήψης των φαρμάκων και εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών, αριθμό παρτίδας και ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:
– Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ http://www.eof.gr και απευθείας στο www.kitrinikarta.gr
– Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562)
3. Οι ασθενείς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνούν με έναν επαγγελματία υγείας εφόσον έχουν κάποια ανησυχία για την υγεία τους. Η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών δεν υποκαθιστά την ανάγκη για ιατρική συμβουλή.
4. Eθνικές Αρμόδιες Αρχές Φαρμάκων από 75 χώρες σε όλων των κόσμο καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν μέρος στην διεθνή ενημερωτική καμπάνια υπό την αιγίδα το Uppsala Monitoring Centre (UMC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
*Μπορείτε να επισκέπτεστε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΕΟΦ όπου υπάρχει σχετικό οπτικοακουστικό υλικό για την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και τον επαγγελματιών υγείας.
Twitter: @eof_gr
YouTube:
Διεύθυνση Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Πηγή: eof.gr