Επιπολασμός της Πολλαπλής Σκλήρυνσης στην Ελλάδα

Πηγή:

“The Administrative Prevalence of Multiple Sclerosis in Greece on the Basis of a Nationwide Prescription Database” Original research Article Front. Neurol., 29 September 2020 | https://doi.org/10.3389/fneur.2020.01012

Η επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Ιούνιος 2017–Mάιος 2019 με σκοπό την εκτίμηση του επιπολασμού της Πολλαπλής Σκλήρυνσης  (MS) στην Ελλάδα χρησιμοποίησε στοιχεία από τη βάση δεδομένων ιατρικών συνταγών σε εθνικό επίπεδο.

Σύνολο πασχόντων από Πολλαπλή Σκλήρυνση 21.218

65,8% είναι γυναίκες

Μεγαλύτερη συχνότητα στις ηλικίες 45-49 ετών

Υψηλότερος επιπολασμός στην περιοχή της Αττικής και στη Δυτική Ελλάδα,

ενώ χαμηλότερος επιπολασμός παρατηρήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα

Ο επιπολασμός της  Πολλαπλής Σκλήρυνσης στην Ελλάδα στην διετή περίοδο της έρευνας εκτιμήθηκε σε 197,8 πάσχοντες ανά 100.000 άτομα.