Εγκύκλιος  με Αρ. Πρ. 18771 (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129 /18771/13.10.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

eggr18771-20201013