Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής στήριξης Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

210 3613574 Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.00 έως 15.00.

Κατά την συνάντηση της προέδρου της ΠΟΑμΣΚΠ με τον πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. Dr. A. Aυγερινό, η Ομοσπονδία ενημερώθηκε για την τηλεφωνική γραμμή παροχής ψυχοκοινωνικής – ψυχολογικής υποστήριξης από εκπαιδευμένα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους.
Όπως είπε ο πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. η δράση απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες ευάλωτων ομάδων και συνεπώς τα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση μπορούν να επικοινωνούν με την τηλεφωνική γραμμή για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.
Επιπλέον, παρέχεται πληροφόρηση για διαδικαστικά ζητήματα αναφορικά με τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού καθώς και ενημέρωση για πηγές επιπλέον υποστήριξης σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας.