Δράσεις – Σύλλογοι Ασθενών Ελλάδας 2019/2020

Η ειδική έκδοση του Health Daily «Δράσεις – Σύλλογοι Ασθενών Ελλάδας» κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή και αποτελεί έναν οδηγό για τους Φορείς Ασθενών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στον οδηγό υπάρχουν πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας των Συλλόγων και γίνεται αναφορά στο έργο και τις δράσεις τους.

Ο σύνδεσμος για τον οδηγό είναι https://issuu.com/boussiascommunications/docs/________________2019-2020