Υγεία του εγκεφάλου: ένας οδηγός για άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση

Πηγη: msif.org

Σχετικά με αυτόν τον οδηγό

Αυτός ο σύντομος οδηγός αποτελεί μια πηγή πληροφοριών με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα με πολλαπλή
σκλήρυνση (ΠΣ) να κατανοήσουν πώς θα μπορέσουν να διατηρήσουν τον εγκέφαλό τους όσο το δυνατόν πιο
υγιή, αλλά και πώς να αναζητούν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φροντίδας από τους επαγγελματίες υγείας.

Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με ΠΣ μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τις συστάσεις που
περιλαμβάνονται στην έκθεση Υγεία του εγκεφάλου: ο χρόνος μετράει στην πολλαπλή σκλήρυνση.

Μια διεθνής ομάδα από άτομα που γνωρίζουν καλά την πραγματικότητα της ζωής με ΠΣ έχει συντάξει αυτόν τον
οδηγό, καθώς και την έκθεση. Στην ομάδα περιλαμβάνονται άτομα με ΠΣ, εκπρόσωποι οργανισμών ασθενών,
κλινικοί ιατροί, ερευνητές, εξειδικευμένοι νοσηλευτές και οικονομολόγοι της υγείας.

Η ομάδα συνέστησε μια θεραπευτική στρατηγική που περιλαμβάνει τα εξής:

  •  έναν υγιεινό για τον εγκέφαλο τρόπο ζωής, στον οποίο περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση άλλων τυχόν
    νοσημάτων (σελίδα 3)
  •  ένα πρόγραμμα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας της νόσου της ΠΣ, προκειμένου να ελέγχεται
    εάν η θεραπευτική αγωγή αποδίδει (σελίδα 4)
  • την κοινή λήψη αποφάσεων μετά από ενημέρωση (σελίδα 5)
  • την επείγουσα παραπομπή σε νευρολόγο και την άμεση διάγνωση (σελίδα 6)
  • την έγκαιρη λήψη τροποποιητικής της νόσου θεραπείας (DMT), όπου είναι απαραίτητο (σελίδες 6–7)
  • την κατανόηση της σημασίας της υγείας του εγκεφάλου σε όλα τα στάδια της νόσου (σελίδες 7–8).

Παρόλο που επί του παρόντος η ΠΣ δεν θεραπεύεται, το όραμά μας είναι να βοηθήσουμε τα άτομα που πάσχουν
από τη νόσο να ανακτήσουν τον έλεγχο και να αναλάβουν θετική δράση προκειμένου να διατηρήσουν δια βίου
και στον μέγιστο βαθμό την υγεία του εγκεφάλου τους.

\brain-health-guide-for-people-with-multiple-sclerosis-greek-1