Με την Απόφαση 2651 των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Παράταση παροχής της υπηρεσίας άυλης συνταγογράφησης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’1929/20.05.2020, παρατείνεται η δυνατότητα χρήσης της άυλης συνταγογράφησης στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φρο-ντίδας Υγείας έως 30.9.2020, λόγω του ότι ο κίνδυνος περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν έχει εξαλειφθεί και υφίσταται ανάγκη περιορισμού της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και διευκόλυνσης των ασθενών.

ΦΕΚ_1929_Β_20_5_20