Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1856/15.05.2020 η απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19» που αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Στην παράγραφο 1.6 αναφέρεται πως στις ομάδες συμπεριλαμβάνονται «Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις».

Η ΠΟΑμΣΚΠ τονίζει πως απαιτούνται διευκρινίσεις ως προς τα κριτήρια που καθορίζουν τη «σοβαρότητα» μιας νευρολογικής/νευρομυϊκής πάθησης, καθώς και πως αυτό αποδεικνύεται.

Επίσης, είναι σημαντικό οι προβλέψεις να επεκταθούν στο ιδιωτικό τομέα.