Ο Επιστημονικός Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.), δημιούργησε σε συνεργασία με το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ερωτηματολόγιο με σκοπό την αποτύπωση της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) σε άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) και τους φροντιστές τους.

Παρακαλούμε για την κατά το δυνατό μεγαλύτερη ανταπόκρισή σας σε αυτήν την πρόσκληση προκειμένου να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα στοχεύοντας στην κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων και αναγκών των ασθενών μας και των φροντιστών τους σε συνθήκες σαν αυτές που ισχύουν την περίοδο που διανύουμε.

Έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό ερωτηματολόγιο για τους ασθενείς και ξεχωριστό για τους φροντιστές, και προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων κάθε ερωτηματολόγιο να αποτελείται από 3 μέρη.

Κάθε Μέρος υποβάλλεται ξεχωριστά και σε κάθε ένα πρέπει να συμπληρώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email address). Παρακαλούμε να μην ξεκινήσετε ένα Μέρος, αν δεν έχετε αρκετό χρόνο για να το ολοκληρώσετε και να πατήσετε «Υποβολή», καθώς το σύστημα δεν επιτρέπει προσωρινή αποθήκευση και υποβολή σε δεύτερο χρόνο.

Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε και τα τρία Μέρη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι απαντήσεις σας για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι σύνδεσμοι που σας οδηγούν στο καθένα από τα τρία μέρη είναι αναρτημένοι στη σελίδα της ΕΛΛ.Α.ΝΑ., αλλά θα σας δίνονται και διαδοχικά κάθε φορά που ολοκληρώνετε ένα μέρος.¨

Ερωτηματολόγιο Ασθενή
Ασθενής, Μέρος 1: https://forms.gle/C2G7SH5kv1Bsfi4t7
Ασθενής, Μέρος 2: https://forms.gle/HiBJtAA2Jif3KmLZA
Ασθενής, Μέρος 3: https://forms.gle/qJYMtCTRy69Ved447

Ερωτηματολόγιο Φροντιστή
Φροντιστής, Μέρος 1: https://forms.gle/hMkeuD4WSUhQkS6d8
Φροντιστής, Μέρος 2: https://forms.gle/2eS7KhpmofRY2jAs8
Φροντιστής, Μέρος 3: https://forms.gle/vYneSKz2FXChpeFe9

Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς και θα βοηθήσουν στη βελτίωση της απόκρισης της ιατρικής κοινότητας στο πεδίο του COVID-19 και σε σχέση με τα άτομα με ΠΣ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΛΛ.Α.ΝΑ.:
Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.Ν.Α.), Πολυτεχνείου 23 54625,Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο:+30 2313 050 426 email: info@helani.gr

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://drive.google.com/open…

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας!