Σοφοκλέους & Αριστοτέλους 19, Ελληνικό 16777

ΤΗΛ. & FAX.: 2130222777, Ε-mail: poamskp@otenet.gr

                                                                                                                                                                             Ελληνικό, 18 Μαρτίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: 1047/2020

 

Προς:  Πρόεδρο ΕΟΔΥ, κ. Π. Αρκουμανέα

 

Θέμα: Συμπερίληψη αναφοράς Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση στις ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου για νόσηση από COVID-19

 

Αξιότιμε κ. Αρκουμανέα,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ), η οποία εδρεύει στο Ελληνικό στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 2008, είναι δευτεροβάθμιος φορέας στον οποίο εντάσσονται 9 Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι Ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση από όλη την Ελλάδα. Διοικείται αποκλειστικά από ασθενείς με  Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ), με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Ασθενών πανελλαδικά, την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για την νόσο και την διεκδίκηση εκ μέρους των πασχόντων στην ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική, παραγωγική, αθλητική και πολιτισμική ζωή της χώρας.

Είμαστε το μοναδικό δευτεροβάθμιο σωματείο εκπροσώπησης Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΑμΠΣ) αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών (Αρ. Απόφασης 6403/2009). Από τον Ιούλιο του 2015 η ΠΟΑμΣΚΠ είναι επίσης μέλος της ΕΣΑμεΑ.

Επικοινωνούμε μαζί μας μετά  την δημοσίευση των οδηγιών του ΕΟΔΥ που προσδιορίζουν μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων καθώς απουσιάζει εξ΄ολοκλήρου η αναφορά των ατόμων που πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Οι ασθενείς   με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας – Πολλαπλή Σκλήρυνση ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες καθώς σύμφωνα με τον ν. 3402/2005 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 258/17.10.2005 στο Άρθρο 24 παράγραφος 1  (επισυνάπτεται απόσπασμα του ΦΕΚ για διευκόλυνσή σας) αναφέρεται πως: «Οι πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας αποτελούν ευπαθή ομάδα ασθενών, χρήζουσα ιδιαίτερης πρόνοιας από την Πολιτεία.»

Ο κίνδυνος για τα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μεγάλος καθώς  τα νοσοτροποιητικά φάρμακα που λαμβάνουν, για την αντιμετώπιση της νόσου, τους καθιστά ευάλωτους σε λοιμώξεις. Συνεπώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από COVID-19 και να νοσήσουν σοβαρά.

Το αυξημένο στρες (λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης και των μέτρων αυτοπεριορισμού) αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης μιας ώσης (επεισόδιο της νόσου) στους πάσχοντες. Η ώση απαιτεί νοσηλεία για την αντιμετώπισή της, κάτι που θα επιβαρύνει, εκτός από την Υγεία του Ατόμου, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, αποδυναμώνοντας περαιτέρω το ΕΣΥ.

Στον ιδιωτικό, αλλά και στον δημόσιο τομέα κατά περίπτωση, εργαζόμενοι με Πολλαπλή Σκλήρυνση αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην χορήγηση ειδικής άδειας προκειμένου να προφυλαχθούν από τον COVID-19.

Είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση και να αναφέρονται ως ευπαθής ομάδα σε όλες τις οδηγίες που εκδίδει ο ΕΟΔΥ.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,

        Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Βασιλική Μαράκα                                                 Μαρία Μαμαλάκη

  Η πρόεδρος                                                          Η Γεν. Γραμματέας