Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 η πρόεδρος της ΠΟΑμΣΚΠ κ. Β. Μαράκα είχε συνάντηση γνωριμίας με την κ. Σ. Κυπραίου Διευθύντρια του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Η κ. Μαράκα κατέθεσε υπόμνημα με τις διεκδικήσεις της ΠΟΑμΣΚΠ για τα Άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και ενημέρωσε για τις δράσεις της Ομοσπονδίας. Ευχαριστούμε την κ. Κυπραίου για την θερμή φιλοξενία.