Σεμινάριο για Φορείς Ασθενών

 Την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο για Φορείς Ασθενών με θέμα «Πράξη, όχι άλλα λόγια και θεωρίες». Μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Novartis Hellas σε συνεργασία με την Ομάδα Σύμπραξις για τους εκπροσώπους των ασθενών σε θέματα εύρεσης πόρων, ανάπτυξης ικανοτήτων και ενδυνάμωσης των Φορέων.

Εξαιρετικοί οι ομιλητές σε μια άψογη διοργάνωση με αρκετή διάδραση από τους παραβρισκόμενους.

Eκ μέρους της ΠΟΑμΣΚΠ το Σεμινάριο παρακολούθησαν οι κκ. Μ. Μαμαλάκη, Γεν. Γραμματέας ΠΟΑμΣΚΠ και Δ. Ζελιαναίου Γραμματέας Διοίκησης.